Organisaties in Rheden-Rozendaal - Wonen

Ontdek onze 4 organisaties en initiatieven

Stichting STOER, supporter van senioren
Wij zijn stichting STOER. Stichting STOER ondersteunt senioren met het langer gezond, vitaal en zelfstandig thuis wonen. Dit doen wij door bij u op huisbezoek te gaan, met raad en daad.
Huisbezoeken aan 70plussers
In samenwerking met de gemeente bezoeken wij per wijk oudere inwoners voor vraaggesprekken. Dit doen we vanuit het project Vitaal & Veilig Thuis. We richten ons op 70 plussers in de gemeente Rheden en 75 plussers in de gemeente Rozendaal. Waarom is meedoen aan Vitaal & Veilig Thuis iets voor u? Vitaal & Veilig Thuis past bij u als u behoefte heeft aan een overzichtelijk totaalplaatje van uw woon- en leefsituatie. Woont u prettig? Hoe ziet
Huisbezoek 'op maat' aan ouderen
Door het ouder worden belandt u in een nieuwe levensfase. Dat roept veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk hoe en door welke organisatie u het beste verder geholpen kunt worden. De Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van stichting STOER hebben elk hun eigen expertise – samen kunnen zij op vele vragen en thema’s antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste organisatie.Wanneer kan ik gebruik maken van een VOA? Als u een vraag heeft over
Woningaanpassing voor 55plussers
Veel senioren blijven graag in het huis waar ze al jaren wonen. Stichting STOER zet zich daarom in met het project Mijn Huis Mijn Toekomst. Wij geven u advies om woning levensloopbestendig te maken. Een speciaal getrainde vrijwilliger bekijkt uw huis met behulp van een checklist. Vervolgens krijgt u advies hoe u uw woning kunt aanpassen zodat hij geschikt blijft voor uw toekomst.Aan welk soort verbeteringen moet ik denken bij Mijn Huis Mijn Toekomst?