Organisaties in Rheden-Rozendaal - Welzijn

Ontdek onze 15 organisaties en initiatieven

Incluzio Rheden
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving: jong, oud, met of zonder beperking. Daar ondersteunt Incluzio bij op een praktische manier. Eén die past bij u als persoon en die is georganiseerd in uw eigen dorp.Incluzio is er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen. Bij Incluzio werken bovendien mensen met een brede achtergrond met veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn, woonbegeleiding, werk en inkomen, maar ook psychische
Gelukkig Gezond en in Balans
Wil je af van je angst, je ongezonde of vervelende gewoontes, je slapeloosheid of wil je verbetering van je zelfvertrouwen, je (sport/werk/school)prestaties ... lichaam en geest zijn nauw aan elkaar verbonden. Een lichamelijke klacht is vaak een signaal dat 'iets' niet in balans is. In 60% van de gevallen betreft het een mentaal iets, vaak zonder dat jij je dat beseft. Hypnose kan op eenvoudige, doeltreffende wijze de klacht aanpakken. Verander je leven op
Stichting STOER, supporter van senioren
Wij zijn stichting STOER. Stichting STOER ondersteunt senioren met het langer gezond, vitaal en zelfstandig thuis wonen. Dit doen wij door bij u op huisbezoek te gaan, met raad en daad.
Huisbezoeken aan 70plussers
In samenwerking met de gemeente bezoeken wij per wijk oudere inwoners voor vraaggesprekken. Dit doen we vanuit het project Vitaal & Veilig Thuis. We richten ons op 70 plussers in de gemeente Rheden en 75 plussers in de gemeente Rozendaal. Waarom is meedoen aan Vitaal & Veilig Thuis iets voor u? Vitaal & Veilig Thuis past bij u als u behoefte heeft aan een overzichtelijk totaalplaatje van uw woon- en leefsituatie. Woont u prettig? Hoe ziet
Huisbezoek 'op maat' aan ouderen
Door het ouder worden belandt u in een nieuwe levensfase. Dat roept veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk hoe en door welke organisatie u het beste verder geholpen kunt worden. De Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van stichting STOER hebben elk hun eigen expertise – samen kunnen zij op vele vragen en thema’s antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste organisatie.Wanneer kan ik gebruik maken van een VOA? Als u een vraag heeft over
Woningaanpassing voor 55plussers
Veel senioren blijven graag in het huis waar ze al jaren wonen. Stichting STOER zet zich daarom in met het project Mijn Huis Mijn Toekomst. Wij geven u advies om woning levensloopbestendig te maken. Een speciaal getrainde vrijwilliger bekijkt uw huis met behulp van een checklist. Vervolgens krijgt u advies hoe u uw woning kunt aanpassen zodat hij geschikt blijft voor uw toekomst.Aan welk soort verbeteringen moet ik denken bij Mijn Huis Mijn Toekomst?
Dieren
Gespreksgroep rouwverwerking
Iemand verliezen en toch weer verder gaan….6 bijeenkomsten voor lotgenoten, januari – juni 2024In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas of al wat langer geleden. Onderstaand vindt u nadere informatie.Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op
Velp
Humanitas Thuisadministratie
ThuisadministratieHelpt je met het op orde brengen én houden van je financiën en administratie.Het oppakken van je financiën of administratie is niet altijd makkelijk. Door verschillende omstandigheden kun je het overzicht kwijtraken. Als je bijvoorbeeld weinig inkomen hebt, gaat scheiden of je baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er dozen vol bankafschriften op je wachten en rekeningen blijven liggen. Blijf niet te lang rondtobben. Humanitas Thuisadministratie
Rheden-Rozendaal
Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Cliënten- en Inwonersparticipatie heet in de volksmond ook wel Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad is een belangrijk orgaan binnen het sociaal domein en bestaat uit inwoners uit de gemeenten Rheden en Rozendaal die gevraagd en ongevraagd advies geven over ontwikkelingen en beleidsvorming en uitvoering van beleid. Daarnaast geven zij een stem aan mensen die het zelf misschien moeilijk vinden om zich te laten horen. De adviesraad heeft als doel inwoners en cliënten te
Rheden-Rozendaal
Humanitas Rijn-IJssel
Humanitas is er voor mensen die het even niet alleen redden. Goedgeschoolde vrijwilligers bieden een steuntje in de rug bij de thema's opvoeden en opgroeien, administratie en formulieren, verlies en eenzaamheid. Dit zijn de projecten: Home-Start, Thuisadministratie, Formulierenhulp, Thuisadministratie, de bijeenkomsten van Vriendschappelijk Huisbezoek en Lotgenotencontact Rouw & Verlies. De ondersteuning is tijdelijk en heeft als doel de zelfredzaamheid te vergroten.De Humanitas
Rheden-Rozendaal
Reflectie, bezinning over privé en werk
Heb je een levensvraag? Sta je voor een onmogelijke keuze? Heb je een groot verlies geleden? Zoek je opnieuw naar zin? Nadert het einde van je leven? Of heeft jouw organisatie nood aan reflectie op kernwaarden of samenwerken?Filosoferen helpt !Ik ga graag met jou in gesprek over zaken die je intens bezighouden. Dat kan gaan om zeer individuele kwesties in je
Rheden-Rozendaal
Coaching en persoonlijke ontwikkeling
Ik coach en begeleid met veel plezier volwassenen met een hulpvraag over weerbaarheid, assertiviteit, persoonlijke ontwikkeling en dagelijkse vaardigheden. Desgewenst kan ik bij de coaching mijn honden inzetten. Bel of stuur me een mailtje.