Organisaties in Rheden-Rozendaal - Gezondheid

Ontdek onze 3 organisaties en initiatieven

Stichting STOER, supporter van senioren
Wij zijn stichting STOER. Stichting STOER ondersteunt senioren met het langer gezond, vitaal en zelfstandig thuis wonen. Dit doen wij door bij u op huisbezoek te gaan, met raad en daad.
Huisbezoeken aan 70plussers
In samenwerking met de gemeente bezoeken wij per wijk oudere inwoners voor vraaggesprekken. Dit doen we vanuit het project Vitaal & Veilig Thuis. We richten ons op 70 plussers in de gemeente Rheden en 75 plussers in de gemeente Rozendaal. Waarom is meedoen aan Vitaal & Veilig Thuis iets voor u? Vitaal & Veilig Thuis past bij u als u behoefte heeft aan een overzichtelijk totaalplaatje van uw woon- en leefsituatie. Woont u prettig? Hoe ziet
Huisbezoek 'op maat' aan ouderen
Door het ouder worden belandt u in een nieuwe levensfase. Dat roept veel vragen op. Het is niet altijd duidelijk hoe en door welke organisatie u het beste verder geholpen kunt worden. De Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van stichting STOER hebben elk hun eigen expertise – samen kunnen zij op vele vragen en thema’s antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste organisatie.Wanneer kan ik gebruik maken van een VOA? Als u een vraag heeft over