Saar aan Huis - aanvullende mantelzorg

onderneming
Thuiszorg

Saar aan Huis is een particuliere organisatie voor aanvullende mantelzorg met vestigingen door heel Nederland. Voor zorgbehoevenden die thuis wonen en ondersteuning nodig hebben, regelen wij gemotiveerde zorgverleners: Saars of Brammen. Ook ziet u ons steeds meer terug in zorginstellingen.

De Saar verleent geen medische zorg maar ontlast cliënt en mantelzorgers door te helpen met praktische zaken. Zo kunnen we helpen met de boodschappen, (samen) koken, de was doen en ondersteunen waar nodig. Ons doel is om met liefde en respect te helpen in omstandigheden waar extra hulp nodig is. Kijk voor meer informatie www.saaraanhuis.nl

 

Respijtzorg vanuit aanvullende zorgverzekering   

Het is soms mogelijk om een vergoeding voor mantelzorgondersteuning vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering van de mantelzorger(s) of de zorgbehoevende aan te vragen. Zie voor meer informatie Verzekerde Zorg - Care2B 

Neem contact op met uw verzekeraar om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen.  

De uren die vergoed worden door de zorgverzekering kunnen ingezet worden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.

 

Zorg vanuit het PGB 

Als er een indicatie is voor de WLZ of de WMO, kan er een Persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd worden om de kosten voor onze zorg te financieren.  

Het aanvragen van extra zorg is een zeer complex verhaal. Hiervoor kunt u gebruik maken van een zogenaamde ‘mantelzorgmakelaar’. Deze kan adviseren wat in de desbetreffende situatie het beste is om te doen. Ook kunnen zij helpen eventueel het PGB zo spoedig mogelijk te regelen en daarmee veel werk uit handen nemen. De inzet van een mantelzorgmakelaar wordt veelal vergoed vanuit de (aanvullende) ziektekostenverzekering van de cliënt of zijn/ haar mantelzorger(s).  

Een goede mantelzorgmakelaar hier in deze regio is Elise Lentjes (Bruggenbouwers in de zorg) telefoonnummer 085-0498898.

Graag verwijzen we u ook voor meer informatie over het PGB naar de website mijnpgb.nl. 

 

Saar aan Huis heeft de zorg vanuit het PGB uitbesteed aan haar partner, zorginstelling Care2B. Vanuit Care2B krijgt u ondersteuning van professionele Mantelzorgkrachten. De Mantelzorgkrachten worden door Care2B uitbetaald. Indien u gebruik wilt maken van onze dienstverlening via het PGB dan kan er gestart worden vanaf het moment dat PGB is toegekend en de zorgovereenkomst in het PGB portaal is goedgekeurd door het zorgkantoor. Mocht u in de tussenliggende periode al gebruik willen maken van onze dienstverlening dan kan dat via onze andere financieringsmogelijkheden (verzekerde zorg of particuliere mantelzorg) Het PGB met terugwerkende kracht alsnog inzetten is helaas geen mogelijkheid.

 

Particuliere mantelzorg 

Vanzelfsprekend kan onze zorg ook particulier gefinancierd worden. In dat geval bedragen de kosten voor reguliere werkzaamheden overdag (07.00 – 17.00 uur) € 29,00 per uur. Het tarief is inclusief bemiddelingskosten en BTW. De reiskosten van de Saar van € 0,23 (maximaal onbelast) per kilometer worden separaat bij de cliënt in rekening gebracht. In het weekend of in de avond betaalt men een toeslag van respectievelijk 15% en 20%. Standaard werken wij met een automatische incasso welke we ook met u zullen afspreken.

 

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren