Etalage van Rheden-Rozendaal

Ontdek hulp en ondersteuning bij geldzaken

Financieel

Schoolspullentegoed

Het schoolspullentegoed is voor leerlingen van 4 tot en met 17 jaar op de basisschool, het voorgezet onderwijs of het MBO.

Dit tegoed is een steuntje in de rug voor de kosten die je maakt voor schoolspullen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, sportkleding voor de gymles en nog veel meer. Ook kosten voor een schooltas en eventueel het overblijven op de basisschool vallen hieronder.

Waar kan je het schoolspullentegoed besteden:

Dit tegoed kan je besteden bij een aantal scholen en bij diverse winkels die schoolspullen verkopen. Je vindt de aanbieders van schoolspullen op gelrepas.nl/aanbod Er worden doorlopend nieuwe winkels aangeboden.

Hoeveel kan je besteden:

Leerlingen die op 1 augustus 11 jaar of ouder zijn, ontvangen een tegoed van 70 euro. Leerlingen die op 1 augustus jonger zijn, ontvangen 40 euro.

Heb je vragen of wil je weten of je van dit tegoed gebruik kan maken?

Lees de veelgestelde vragen op rheden.nl/schoolkosten . Ook kan je mailen naar pashouders@gelrepas.nl of bellen naar 033 - 30 35 464 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur). De medewerkers helpen je graag. Door drukte gaat de voorkeur naar mailen.

Kijk voor meer algemene informatie over de Gelrepas: www.gelrepas.nl

Financieel

Op pad met je Gelrepas

Met de Gelrepas kan je op pad in de gemeente Rheden en gemeente Rozendaal en omgeving. Naar het zwembad, de Dierense Speeltuin, voetballen bij jouw in de buurt of muziek leren spelen. Het kan met de Gelrepas.

Met de Gelrepas kan je het tegoed besteden aan sport, cultuur en recreatie. Ook krijg je korting op allerlei leuke acties.

De Gelrepas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Wil je weten of jij (en je gezin) in aanmerking komen voor een Gelrepas, doe dan de check via gelrepas.nl/uitleg-rheden

Financieel adviseurs

SchuldHulpMaatjes helpen

De SchuldHulpMaatjes helpen mensen om weer 'Grip op de Knip' te krijgen. Deze getrainde maatjes begeleiden en ondersteunen bij het op orde maken van de financiële administratie, bieden hulp om weer overzicht te krijgen van schulden en schuldeisers en helpen bij de toeleiding naar de gemeentelijk Schuldhulpverlening. Schuldhulpmaatje Rheden-Rozendaal is al 7 jaar actief. Er worden geen kosten gevraagd voor deze dienstverlening.

Het schuldhulpmaatje neemt de tijd om te luisteren naar jouw verhaal en oordeelt niet. Samen zet met je maatje zet je alles op een rijtje en samen zoeken jullie naar een oplossing.

Financieel

Het Middelhovenfonds

De Stichting Het Middelhovenfonds helpt inwoners uit Dieren, Laag-Soeren en Spankeren, die als gevolg van een advies van hun huisarts of specialist uitgaven moeten doen, die ze zelf niet kunnen betalen. Het gaat hierbij om de inwoner

  • die langer dan een jaar en zes maanden in voornoemde dorpen wonen;
  • die zelf de (resterende) kosten ontstaan wegens ziekte of ongeval, niet kan betalen, ook niet na bijdragen van officiële instanties op het gebied van hulpverlening;
  • die na overleg met zijn/haar huisarts een volledig ingevuld aanvraagformulier indient.

Op de website van Het Middelhovenfonds staan de exacte voorwaarden: middelhovenfonds.nl

Financieel

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Denk aan muziekles, judo, kickboksen, dansles, turnen of voetbal. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde kleding zoals voetbalschoenen of de huur van het instrument. Het fonds betaalt direct aan de sportclub of lesgever.

Wanneer je voor deze financiële ondersteuning in aanmerking wil komen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen, zoals de leeftijd van het kind, het gezinsinkomen en dat de deelname is bij erkende sport- of cultuuraanbieders. Ook kan de aanvraag alleen worden ingediend door een intermediair zoals een leerkracht, een jeugdhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Voor meer exacte informatie zie de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur: www.jeugdfondssportencultuur.nl/

Hulpverlening

Sociaal Raadslieden

Voor vragen over geld en recht

Heb je een vraag over bijvoorbeeld sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs of maatschappelijke voorzieningen. Dan kan je terecht bij de sociaal raadslieden tijdens het financieel/juridisch informatiepunt in Velp op de maandagen van 09.00 tot 12.00 uur. Dit informatiepunt is gevestigd in Buurthuis De Poort aan de Van Heeckerensstraat 201 in Velp.

Een afspraak maken kan ook. Of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar sociaalraadslieden@incluzio.nl

Let op: we doen ons best binnen drie werkdagen te reageren, echter soms kan het iets langer duren dat we contact met je opnemen. Alvast bedankt voor het begrip.

Hulpverlening

Formulierenhulp

Krijg je brieven met woorden die je niet begrijpt? Heb je moeite met het invullen van formulieren? Of weet je niet zeker welke vergoedingen je allemaal kunt aanvragen? Formulierenhulp Rheden helpt je! Ook met de digitale post!

Als het alleen niet lukt dan kan dat samen met een vrijwilliger van de Formulierenhulp Rheden. Dit kan op drie verschillende locaties in de gemeente.

De inloopspreekuren zijn op:

  • Maandagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in Het Duynhuis, Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren.
  • Woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur in buurthuis De Poort, Heeckerensstraat 201 in Velp.
  • Donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in het Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3 in Rheden.

De hulp is gratis en iedereen is welkom.

Door wie wordt je geholpen bij Formulierenhulp Rheden?

Geschoolde vrijwilligers zijn aanwezig om te helpen bij het invullen van (digitale) formulieren en om de inhoud van brieven begrijpelijk uit te leggen. Ook kun je terecht voor informatie en praktische hulp bij de financiële administratie. Zo kun je hulp krijgen bij het aanvragen/wijzigen van bijvoorbeeld uitkeringen, bijzondere bijstand of kwijtscheldingen of ondersteuning krijgen bij telefoongesprekken met diverse (gemeentelijke) instanties. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.

Wat hebben we nodig om je te helpen?

Breng je brief mee of alle papieren die nodig zijn voor het volledig invullen van de formulieren. Wanneer je nog niet alle gegevens hebt voor een aanvraag, kan de vrijwilliger je helpen met het verzamelen hiervan. Er is een computer aanwezig om samen formulieren digitaal in te vullen of aan te vragen.

Heb je een vraag voor Formulierenhulp Rheden? Kom even langs!

Krijg weer grip op je administratie met de ondersteuning van Humanitas. Klik hier voor meer informatie.

Financieel

Thuisadministratie

Thuisadministratie helpt je met het op orde brengen van jouw financiën en administratie.

Het oppakken van jouw financiën of administratie is niet altijd makkelijk. Door verschillende omstandigheden kun je het overzicht kwijtraken, bijvoorbeeld wanneer je weinig inkomen hebt, gaat scheiden of je baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er dozen vol bankafschriften op je wachten en rekeningen blijven liggen. Blijf niet te lang rondtobben. Humanitas Thuisadministratie is er speciaal voor om je te ondersteunen.

Een vrijwilliger helpt je jouw financiële zaken op orde te brengen en te houden. Niet één keer, maar wekelijks. Samen maak je een overzicht van jouw administratie, jouw inkomsten en uitgaven. Ook helpen we je een weg te vinden bij instanties en gaan we na waar je recht op hebt. Zodat jij weer controle hebt en zelf verder kunt.

Hoe gaat het?

Je meldt je aan bij de coördinator in jouw gemeente. In een eerste gesprek bespreken we jouw vraag en kijken we waarin een vrijwilliger je kan ondersteunen. Vervolgens gaan we samen met jou aan de slag om overzicht te krijgen in jouw administratie. Onze vrijwilligers doen dat met plezier, zij zijn hiervoor opgeleid. We gaan na wat jij nodig hebt en zorgen ervoor dat jij zelf verder kunt. Na een korte tijd voelen veel mensen zich al enorm geholpen en na een langere periode kunnen zij zelfstandig verder. Dat geldt vast ook voor jou!

Samen aan de slag met een vrijwilliger

Zodra er een vrijwilliger beschikbaar is zal deze regelmatig bij jou thuis komen om samen met jou de administratie weer op orde te krijgen. Het doel is dat je na enige tijd weer zelf de administratie kunt doen.

Wil jij ook grip op jouw financiën en administratie krijgen? Neem dan contact op met de coördinator: Gea Bouwers via haar mailadres g.bouwers@humanitas.nl of via de telefoon 06 239 330 04.

Advies

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Cliënten - en Inwonersparticipatie voor de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt in de volksmond ook Adviesraad Sociaal Domein genoemd. De adviesraad is een belangrijk orgaan binnen het sociaal domein en bestaat uit inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geven over ontwikkelingen en beleidsvorming en uitvoering van beleid.

Zij zijn de spreekbuis voor de kwetsbare inwoners in onze gemeenten en geven hun een stem. De adviesraad heeft als doel inwoners en cliënten te betrekken bij uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid op de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet.

Wilt u in contact komen met de adviesraad? Dat kan via de ambtelijk secretaris, zie daarvoor het contactformulier.

Zoom