Van Gelderstichting

Meedoen
Meedoen
Opleidingen
Stichtingen

De Van Gelderstichting is in 1907 in de gemeente Rheden opgericht en is ontstaan uit de nalatenschap van de familie Van Gelder.

De stichting beschikt over een vermogen waarvan de jaarlijkse opbrengst kan worden aangewend voor inwoners en instellingen in de gemeente Rheden, die voor hun verzoek om steun geen beroep kunnen doen op officiële regelgeving.  

Wie kan een beroep doen op de Van Gelderstichting?

De stichting richt zich op het verlenen van financiële ondersteuning aan kwetsbare inwoners in de gemeente Rheden als het gaat om hun primaire levensbehoeften. 

De stichting helpt ook wanneer een inwoner middelen nodig heeft ter verbetering van zijn of haar maatschappelijke positie, zoals een opleiding, een cursus, reiskosten of laptop.  

Daarnaast kunnen instellingen die zorg bieden aan of zich inzetten voor ouderen of gehandicapten een beroep doen op de stichting ten behoeve van het welbevinden van hun bewoners.  

Tot slot ondersteunt de stichting culturele instellingen die zich bezighouden met kunstbeoefening op amateurbasis en die activiteiten organiseren voor ouderen of gehandicapten in de gemeente Rheden.  

Zowel professionele verwijzers als individuele inwoners kunnen een aanvraag indienen. Het bestuur van de Van Gelderstichting beoordeelt de aanvragen geheel op maat.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Van Gelder Stichting
3