Sun Rheden Helpt noodhulp

Financieel

SUN Rheden heeft als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Sun Rheden biedt hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Wanneer en voor wie is de financiële hulp bedoeld?

Sun Rheden helpt met een eenmalige financiële bijdrage mensen die in acute (financiële) nood zijn geraakt en geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Dus aan mensen voor wie de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Juist om in het leven van mensen verschil te kunnen maken, zetten wij ons bij SUN Rheden in.

Voor mensen die net buiten de gemeente wonen, kan een uitzondering worden gemaakt. 

Neem daarvoor contact op met ons bureau. professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, voor mensen die in Rheden wonen een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • kosten voor studie of school;
  • aanvragen identiteitsbewijs.

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend bij SUN Rheden wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente Rheden over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst per mail aan ons voorleggen. Of u kunt ons ook altijd bellen voor overleg. U legt dan contact met onze bureaucoördinator – in principe - van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren krijgt u meestal een antwoordapparaat en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Meer informatie

Over ons


Sun Rheden

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Sun Rheden
-2